Giske mener Jensens SBB-forklaring er oppsiktsvekkende

Finansminister Siv Jensen sier hun gjentatte ganger forsøkte å stanse Christine Meyers omorganisering.  «Direkte oppsiktsvekkende», mener Aps Trond Giske. 

Publisert Publisert

Finansminister Siv Jensen avviser at SSB-sjef Christine B. Meyers avgang har sammenheng med omorganiseringen av SSBs innvandringsregnskap. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

  • NTB
  1. Leserne mener

Siv Jensen (Frp) sier i et intervju med NTB at tilliten til SSB-sjef Christine Meyer ble borte fordi Meyer kjørte fram med den omstridte omorganiseringen uten å lytte til advarsler og bekymringer fra departementet og andre samfunnsaktører.

Jensen sier departementet blant annet ba Meyer vente på konklusjonene fra det pågående arbeidet til statistikklovutvalget, uten at Meyer fulgte dette. Meyer lyttet heller ikke til bekymring og advarsler fra departementet og andre samfunnsinstitusjoner om at SSBs samfunnsoppdrag og ulike modeller kunne bli skadelidende ved den planlagte omorganiseringen, ifølge Jensen.

– Til tross for de advarslene vi og mange andre har kommet med hele året, så valgte hun likevel å gå videre og implementere dette. Da var det helt naturlig for meg å trekke i nødbremsen, sier Jensen.

Christine Meyer gikk av som direktør natt til mandag etter å ha inngått en sluttavtale med departementet.

– Feilinformerte Stortinget

Trond Giske, finanspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, beskriver Jensens forklaring som «direkte oppsiktsvekkende» overfor NRK. Giske reagerer spesielt på Jensens uttalelse om at hun tidligere hadde forsøkt å stanse omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå, og mener hun har gitt helt andre signaler til Stortinget.

Han viser til at Marianne Martinsen (Ap) stilte et formelt spørsmål fra Stortinget i juni, hvor hun spurte finansministeren om det var gitt andre styrtingssignaler fra Finansdepartementet enn det som fremgikk av tildelingsbrevet.

– Martinsen fikk ikke et signal som tyder på at det er gitt slike signaler, og nå sier Siv Jensen at hun tvert imot gjennom hele året har bedt Christine Meyer om å stanse omorganiseringen. Da er det enten en feilinformasjon til Stortinget i det brevet, eller så er det usant det hun sier. Enten har hun prøvd å stanse omorganiseringen, da måtte hun ha svart det når Stortinget spør, eller så har hun ikke prøvd å stanse den, og da forklarer det kanskje hvorfor Christine Meyer heller ikke stanset den, så det er en av de viktige spørsmålene vi må stille, sier Giske.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen varslet mandag at de vil gå inn i saken for å vurdere om det har blitt utøvd utilbørlig politisk press i saken.

Siv Jensen avviser at hun har drevet utilbørlig politisk press mot den avgåtte SSB-sjefen.

– Nei, snarere tvert imot. Det siste jeg har ønsket å gjøre, er å utøve noen form for politisk press. SSB må være, og skal være, en faglig uavhengig institusjon. Men som eierdepartement har Finansdepartementet også et ansvar for å si fra når prosesser går galt av sted. Da må jeg som ansvarlig leder gripe inn og gjøre jobben min, sier Jensen til NTB.

Innvandringsregnskapet

Jensen avviser anklagene om at hennes engasjement i saken først og fremst dreier seg om at forskerne bak innvandringsregnskapet var blant 25 omplasserte forskere.

– Jeg har ikke vært opptatt av enkeltpersoner i det hele tatt, men en av konsekvensene av det hun satte i verk, var at modellene og de som skulle håndtere modellene, ble plassert på to helt forskjellige steder. Det var noe jeg måtte stille spørsmål om – hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen.

Christine Meyer hevdet i VG søndag at hun for to uker siden ble oppringt fra departementet med beskjed om at dersom innvandringsforsker Erling Holmøy fikk beholde jobben sin, så var det greit.

Meyer sier til avisen at hun oppfattet dette som en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon, og ba om at Siv Jensen i så fall måtte instruere henne skriftlig dersom hun ønsket dette.

– Det hun hevder der, er ikke riktig, sier Jensen til NTB.

Jensen avviser også kritikken om at det virker påtakelig at departementet først grep inn etter at Holmøys skjebne ble kjent.

– Jeg måtte trekke i nødbremsen da hun gikk fra en planleggingsfase til en gjennomføringsfase, som vi mente ikke burde finne sted nå. Alt annet ville vært uansvarlig, sier Jensen.

Stanset prosess

Finansdepartementet har nå bedt SSB sette hele omorganiseringen i bero i påvente av statistikklovutvalgets innstilling, som kommer i mars neste år, samt den påfølgende høringsrunden.

Bjørnar Gundersen ble mandag utnevnt som fungerende administrerende direktør i SSB. Han er i dag administrasjonsdirektør i byrået.

NTB har ikke lyktes med å komme i kontakt med Christine Meyer i forbindelse med denne saken.

Publisert