• FOTO: Marita Aarekol

Lothepus fekk fleire hundre telefonar i døgnet. Så vart det plutseleg taust

Den dagen Leif Einar Lothe fekk hemmeleg telefonnummer, vart det stilt. Altfor stilt.