D-søylen som ble revet av "Aleksander L. Kielland". Foto: Øyvind Ellingsen

Kapittel 14 – Tilsvar

Tilsvar fra Undersøkelseskommisjonen, ConocoPhillips og politiet.