Bilmekaniker Marcus Prieler er spesialutdannet på elektriske biler. Han advarer bileierne mot å bruke skjøteledninger ved lading av elbilen. Foto: Tor Mjaaland
ansatte_christina_bu.jpg

— Bruker du for eksempel en 16 amper lader på en 10 amper sikringskurs, kan det i verste fall ende med garasjebrann på grunn av varmgang i ledning og støpsel.

Det sier bilmekaniker Marcus Prieler ved Sørlandets Bilsenter. Han er spesialutdannet på elektriske biler og ber spesielt bileiere med gamle elektriske anlegg i garasjene om å kontakte elektriker før de starter hjemmelading. Dersom de kjøper en lader som kan justeres fra 10 amper til 32 amper, må de sjekke hva slags elektrisk anlegg de har tilgjengelig hjemme.

— Og jeg fraråder bruk av skjøteledning ved lading av elbilen, sier Prieler.

På Sørlandets Bilsenter gjør de som mange andre forhandlere som selger elbiler, nemlig levere bilen med 10 amper kabel. Da bør bileierne være trygge dersom det elektriske anlegget ellers er i orden.

— Det tar lengre tid å lade med en 10 amper kabel, men de fleste lader om natten, og da er det tid nok til å få fulladet batteri neste dag, sier bilmekanikeren. Han advarer bileierne om at de i verste fall kan få problemer med forsikringen om de opptrer uforsvarlig ved lading av elbilen.

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen er enig i at lading av elbiler medfører en viss risiko.

— Med bruk av strøm vil det alltid være en viss fare, enten det er snakk om lading av elbiler eller annen form for bruk av elektrisk strøm, sier Bu.

Hun og fagsjef Snorre Sletvold i Elbilforeningen understreker at i de aller fleste tilfeller lades det forsvarlig, og de kjenner ikke til at det har vært alvorlige branntilfeller under lading av elbiler de siste årene.

Begge fraråder lading gjennom en vanlig stikkontakt - da er faren for varmgang størst. Og bruk av skjøteledning ut til den elektriske bilen er absolutt ikke lurt.

Hjemmelader

Det beste rådet de har til de mange som lader bilen hjemme, er å installere en såkalt lader 2-type, som er en veggboks som også gir mulighet for raskere lading på en del elbiler.

— En fornuftig investering som koster fra 5-6000 kroner og oppover, sier Sletvold. I en slik boks er det elektronikk som overvåker spenning og varme.

— Har man en slik, er man så trygg man kan være, sier han.

Fra 1. januar blir regelverket strengere for hjemmeladning av biler. Da får man ikke lenger lov til å legge opp en 16 ampers kurs dersom det dreier seg lading av bil. - Da får man ikke etablert mer enn en ti ampers kontakt, sier Sletvold.

Veileder

For å unngå at elbileiere lader uforsvarlig, har flere instanser gått sammen om å utarbeide en veileder for elbiler. Bak denne står NELFO, DSB, Norsk Elektroteknisk komite og Elbilforeningen. Veilederen er ment for de som planlegger og monterer ladeutstyr for elbiler.

— Vil du advare bileiere mot å lade gjennom en vanlig stikkontakt i garasjen, Bu?

— Dersom man gjør det, bør anlegget sjekkes av en elektriker slik at en vet at alt er i orden. Poenget er at det finnes bedre måter å lade elbilen på. Vi ser også at ladeboksene som tilbys blir billigere og billigere.

Sjekk kontakten!

Også Sletvold avdramatiserer og peker på at det finnes brannhemmende stoff i kontaktene.

— I tillegg vil som oftest sikringskursen ryke om det er fare på ferde, sier fagsjefen i Elbilforeningen som har følgende råd til bileierne som lader hjemme:

— Sjekk kontakten. Blir den varm og brun, er noe galt. Og dersom sikringskursen ryker, bør hele anlegget sjekkes av fagfolk