Eier­andel av område på 47.300 mål til salgs for 21,3 mill.

foto