• De trives godt på Frøysland skole i Mandal, 7 klassingene Benjamin Antonsen, Jonas Erik Xu, Emma Fladlid og Fanny Skoie Kallekleiv. I Vest-Agder kommer dette trinnet kommer best ut i hele landet på å ha det godt på skolen. FOTO: Jarle R. Martinsen

Ny elevundersøkelse: Trives best i landet

Elevene på 7. trinn i Vest-Agder trives bedre, er mer fornøyd med lærerne og opplever bedre støtte hjemmefra enn 7. trinnselever i andre fylker. Forsker sier resultatet er oppsiktsvekkende.