• Anne-Lise Farstad, leder i Statens barnehus Kristiansand, sier at de har avhørt flere barn som har opplevd seksuelle overgrep i 2016 enn tidligere år. FOTO: Kjartan Bjelland

Stor økning i anmeldte seksuallovbrudd mot barn

Antall anmeldelser av seksuallovbrudd, især mot barn, har økt kraftig både det siste året og de fem siste årene. Det viser ferske tall fra politiet.