• Andrei og Doina Pisari Apetri, med den nyfødte sønnen Andre, som ble årets nyttårsbarn på Sørlandet. Nettopp at han kom til verden over midnatt hadde stor betydning for foreldrene. FOTO: Privat

Årets nyttårsbarn sparte mor og far for 52.000 kroner

Da Andre kom til verden på Sørlandets sykehus i Flekkefjord, 20 minutter inn i det nye året, var det dobbel lykke for foreldrene Doina og Andrei Pisari Apetri.