• Hans Fredrik Grøvan (KrF) sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han har fulgt Fædrelandsvennens serie om skoleguttene med interesse. FOTO: Siv Dolmen

Mener guttene ble «sterkt skadelidende» etter seksårsreformen

– Vi trenger en skole som er mer tilpasset seksåringene, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).