Avdekket gjentatte brudd på lover og forskrifter siden 2012