• Julie Brodtkorb er direktør i Maskinentreprenørenes Forening (MEF). FOTO: Anleggsmaskinen/MEF

Julie Brodtkorb: – Tiden er overmoden for at staten tar en mer aktiv rolle

Julie Brodtkorb, direktør i Maskinentreprenørenes Forening (MEF), mener regjeringen skyver ansvaret for det gamle vannledningsnettet over på kommunene.