Syvert Fossdal står på området der sønnen Tom Syvert bodde inntil i sommer. Der stod det en konteiner, som 31-åringen fikk som midlertidig bolig av Birkenes kommune. Tom Syvert kjempet for å bedre boforholdene til beboerne i de kommunale boligene i Smedens Kjerr. Syvert Fossdal står på området der sønnen Tom Syvert bodde inntil i sommer. Der stod det en konteiner, som 31-åringen fikk som midlertidig bolig av Birkenes kommune. Tom Syvert kjempet for å bedre boforholdene til beboerne i de kommunale boligene i Smedens Kjerr. Foto: Kristin Ellefsen

– Konteineren var sannsynligvis det beste botilbudet de hadde her