Holo­caust-forskere ble utestengt fra Facebook

Guri Hjeltnes er direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo. Senteret og 12 ansatte er nå stengt ute av Facebook. De har fått beskjed om at de har brutt teknologibedriftens retningslinjer, men får ikke vite hva de har gjort galt. Foto: Cornelius Poppe / NTB