D-søylen på boligplattformen «Alexander L. Kielland». Foto: Jonas Haarr Friestad

Kapittel 5 - Den offisielle historien

Granskningskommisjonen mener at sveiseforbindelsen mellom hydrofonholderen og D-6-staget sprakk opp allerede under byggingen og at det var bevist at det fantes en 70 millimeter lang sprekk ved den indre kilesveisen.