Nordmannen Oscar Tønsberg deltok som sersjant under felttoget i Mexico, men falt i desember 1866, litt før de franske styrkene trakk seg ut av landet. Nordmannen Oscar Tønsberg deltok som sersjant under felttoget i Mexico, men falt i desember 1866, litt før de franske styrkene trakk seg ut av landet. Foto: Nasjonalbiblioteket, Oslo

Med hard disiplin under brennende sol