Video: Her kjemper de mot flammene

Brannen i Birkenes og Grimstad har vært synlig helt til Gjerstad i øst og til Kristiansand i vest.