Nå er det knapt smitte i aldersgruppa over 70 år i Agder