Nav forventer at flere permitteres: – Vi er helt avhengig av at smitten blir slått ned

foto