Nicolai Tangen på kontoret sitt. Grete Starheim (til venstre) og Marthe Skaar, henholdsvis «executive assistant» og presseansvarlig, passer på at tidsplanen følges. Nicolai Tangen på kontoret sitt. Grete Starheim (til venstre) og Marthe Skaar, henholdsvis «executive assistant» og presseansvarlig, passer på at tidsplanen følges. Foto: Jacob J. Buchard

– «Good night» for en mulighet