A-larm, region Agder:

Er en Landsdekkende bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Tilbyr aktiviteter både for pårørende og brukere. Har avdelinger i Grimstad, Vennesla, Mandal, Kvinesdal og Kristiansand i Agder.

 • Tilbyr lokalt: Har 18 selvhjelpsgrupper i Agder, alt innen rusfeltet. Der tilbys blant annet samtaler, sosialt samvær og forskjellige aktiviteter. Dette blir postet hver dag på Facebook-siden. I Kristiansand er det to grupper hver dag, unntatt fredagene. Da er det drop-in-samtaler. Har også egen pårørendegruppe, og en mentorordning. Holder åpent hele julen med «Drop-In Jul» for de som ønsker det på Tangen. Fra kl. 12.00-20.00 hver dag, fra lille julaften til 2. januar. Det er gratis og ingen påmelding. Unge, voksne, seniorer, brukere, pårørende, familie, venner og bekjente er alle velkomne.

 • Hva de trenger: A-larm ønsker at det kommer folk til tilbudene, både pårørende og brukere.

 • Kontakt: Regionleder Unni Stålesen, telefon 47451604. Adresse: Tangen 11B (2. etasje), Kristiansand.

 • Facebook: https://www.facebook.com/alarm.agder

 • Hjemmeside: https://a-larm.no/agder/region/

Bidrag på vipps (56337) eller konto (1503.03.67941).

foto
Blå Kors tilbyr hjelp og støtte til flere grupper, blant annet familier i vedvarende lavinntekt. I jula deler organisasjonen ut både matkasser og julegaver. Foto: Blå Kors Kristiansand

Blå Kors Kristiansand:

I over 110 år har Blå Kors med hjerte, kunnskap og kraft vært en trygg havn for mennesker som av ulike årsaker sliter i hverdagen. Driften dekkes i stor grad av det offentlige, slik at alle gaver går til aktivitet og hjelp til dem som trenger det.

 • Tilbyr lokalt: Støtte til familier i vedvarende lavinntekt, forebygging med aktiviteter, ferier og møteplasser for barn og ungdom, oppfølging etter rusbehandling, arbeid mot utenforskap for voksne, utdeling av matkasser og julegaver.

 • Hva de trenger: Er takknemlige for alle bidrag, både store og små. Gaver, tjenester og midler går direkte til arbeidet. Helt konkret er det behov for varmt tøy, mest til barn opp til 14 år, men også til voksne. Det er også et behov for vintersko, det får Blå Kors egentlig aldri nok av. I tillegg trengs flere tidgivere (frivillige). De kan kontakte tidgiverkoordinator Edmund Birkedal (edmund.birkedal@blakors.no / 38020273).

 • Kontakt: Telefon: 38020273. Adresse: Gyldenløves gate 60, Kristiansand.

 • Facebook: https://www.facebook.com/blakorskrs

 • Instagram: https://www.instagram.com/blakorskrs/

 • Hjemmeside: https://www.blakors.no/kristiansand/

Bidrag på Vipps (11665) eller konto (3126.32.06323). (Merk gjerne med «gave»)

Savner du noen? Send oss en e-post; mari.horve.reite@fvn.no

Energiverket:

Er et kommunalt lavterskel aktivitetstilbud for personer som har utfordringer med psykisk helse eller rus. Tilbyr et stort mangfold av aktiviteter, grupper og kurs.

foto
Julegryta er viktig for Frelsesarmeen. Gavene som blir gitt dit, blir i in helhet øremerket mennesker som sliter hele året. Foto: Kristianne Marøy / Frelsesarmeen

Frelsesarmeen:

Driver om lag 250 virksomheter i Norge innenfor flere områder. De største er fattigdomsbekjempelse gjennom arbeidsformidling, rusomsorg, tjenester for barn, unge og familier, gjenbruk samt nærmiljøkirker, fritids-, hjelpe- og aktivitetstilbud til lokalsamfunnene.

 • Tilbyr lokalt: Frelsesarmeen er allerede godt i gang med utdeling av mat og klær. Vil ha juleutdeling torsdag 9. desember, tirsdag 14. desember, onsdag 15. desember og torsdag 16. desember. Ta kontakt på telefon 45916061 for spørsmål.

 • Hva de trenger: Den beste støtten til Frelsesarmeen i Kristiansand er en pengegave eller en donasjon til julegryta. Disse gavene blir i sin helhet øremerket mennesker som sliter hele året, ikke bare i jula. Julegrytene står i Markens og på Sørlandssenteret. Ønsker du å bli frivillig, kan du registrere deg her.

 • Facebook: https://www.facebook.com/FrelsesarmeenMarviksveien122

 • Hjemmeside: https://frelsesarmeen.no/

Bidrag på vipps (2309), konto (3000.15.07350) eller SMS «GAVE» til 2309 (200 kr). Eventuelt kan du gi en gave på hjemmesiden.

Frimat:

Etablert av flere Frikirker. Henter matvarer og pakker dem i poser/ kasser. Gis gratis videre til mennesker som trenger en håndsrekning.

 • Tilbyr lokalt: Frimat har 7 matutdelinger i Kristiansand og 1 i Arendal. Arbeidet med matutdeling er på frivillig basis. Du kan lese mer om arbeidet til Frimat på deres nye nettside: frimat.no

 • Hva de trenger: Det er stadig behov for frivillige. Noen hjelper hver uke, andre en gang i måneden. Man må ikke være kristen for å være frivillig. Flere av Frimat-utdelingene gir gavekort til barna i familiene som henter matvarer hos dem. De som ønsker å bidra kan kontakte Frimat-utdelingene. På nettsiden så er det et matkart der man kan se hvor de ulike matutdelingene er og kontaktinformasjon. Av utstyr så er det noen Frimat-utdelinger som trenger ny (gjerne brukt) frys/ kjøleskap, tilhenger, matposer.

 • Kontakt: Telefon: 94195494. Epost: admin@frimat.no

 • Facebook: https://www.facebook.com/frimatnorge

 • Hjemmeside: frimat.no

foto
Hektisk aktivitet hos Hjelp oss å hjelpe i Posebyen før jul. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Hjelp oss å hjelpe:

Non-profit organisasjon for mennesker med ulike rusproblematikker, hjemløse, enslige, familier, studenter, eldre og alle andre som trenger hjelp.

 • Tilbyr lokalt: Har gratis butikk med klær og utstyr og åpen kafe i Posebyen. I tillegg har organisasjonen et uteteam som hjelper bostedsløse og rusmisbrukere med mat, drikke og klær. Dette skjer ved Nav-bygget hver onsdag kl. 17.00–19.00. Deler ut matkasser til de som trenger det.

 • Hva de trenger: Har mest behov for penger, slik at de kan kjøpe mer mat og gavekort. For barnefamilier er særlig gavekort på opplevelser ettertraktet. De har per dags dato ikke behov for flere frivillige. Mangler de noe (klær, utstyr etc), etterlyser de det på sin Facebook-side hver søndag. Butikken i Kristian IVs gate vil fra 5. januar 2022 være åpent mandag, onsdag og fredag kl. 11.00–15.00. Innlevering på samme plass tirsdag og torsdag kl. 17.00–19.00.

 • Kontakt: Telefon: 90195905. Adresse: Kristian IVs gate 67, Kristiansand

 • Facebook: https://www.facebook.com/Hjelp-oss-%C3%A5-hjelpe-Vest-Agder-1548174602093831

Bidrag på vipps (503678) eller konto (2801 38 86786), som brukes til mat eller gaver. (Merk gjerne med «juleaksjon»)

foto
Kirkens Bymisjon holder til i Gravane. Den ideelle organisasjonen hjelper mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Foto: Arkivfoto Fædrelandsvennen

Kirkens Bymisjon:

Er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Kirkens Bymisjon driver en av byens fire frivillighetssentraler og holder til i Bymisjonssenteret på Fiskebrygga i sentrum av Kristiansand.

 • Tilbyr lokalt: Arbeidet er i hovedsak delt inn i avdelingene rus & rehabilitering og samfunn & inkludering. Har et omfattende ettervernstilbud for mennesker i rusrehabilitering og gjennomfører dette via arbeidspraksis, fritidstilbud og individuell oppfølging. De er også en arena for integreringsarbeidet, gjennom å tilby et sosialt møtested for flyktninger, asylsøkere og befolkningen generelt.

 • Hva de trenger: Mange frivillige, private givere og en bred støtte i næringslivet. En del av inntektene kommer gjennom offentlige overføringer og tilskudd fra stiftelser. Næringsliv støtter på mange måter, men før jul er det først og fremst gjennom Brosteinaksjonen. Frivillige kan registrere seg her.

 • Kontakt: Telefon: 38120170. Adresse: Gravane 6, Kristiansand

 • Facebook: https://www.facebook.com/KirkensBymisjonKristiansand

 • Hjemmeside: https://kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/kristiansand/

Bidrag på vipps (2490) konto (7011.05.18593) eller SMS «GAVE» til 2309 (200 kroner).

Kristiansand Røde Kors:

Frivillig organisasjon som tilbyr mange aktiviteter innenfor blant annet omsorg, oppvekst, samt Hjelpekorps. Har særlig fokus på barn og ungdom, eldre, migranter og andre som trenger hjelp og nettverk, samt søk- og rednings-aktiviteten til Hjelpekorpset.

 • Tilbyr lokalt: Har mer enn 20 aktiviteter innenfor omsorg og oppvekst, samt Hjelpekorps. Nå før jul deler de ut julegaver og gavekort på opplevelser til barn og unge. Ellers i løpet av året har de løpende aktiviteter som for eksempel Barnas Røde Kors, Besøkstjenesten og Besøksvenn med hund, Flyktningguide, Nødovernatting, samt Røde Kors Ungdom-aktiviteten Treffpunkt. Alle aktivitetene er gratis.

 • Hva de trenger: For øyeblikket har de mest behov for frivillige for å kunne hjelpe flere. Dette gjelder særlig nettverksaktivitetene, som Besøkstjenesten. Har også juletrær på Thon hotell Kristiansand i Markens, The Village på Hovden og hos Coop Obs på Sørlandssenteret, der folk kan levere gaver. Frivillige kan registrere seg her.

 • Facebook: https://www.facebook.com/KristiansandRodeKors

Bidrag på vipps (131028) eller konto (2801.21.46487), som brukes til gaver (merk gjerne «julegaveaksjon»).

Matsentralen Sør:

Er en ideell organisasjon, der mellom 25 og 30 veldedige organisasjoner henter mat. Holder til i Sørlandsparken i Kristiansand.

 • Tilbyr lokalt: Organisasjonene som henter mat, deler ut nærmere 2000 matposer hver uker til vanskeligstilte.

 • Hva de trenger: Det er stor etterspørsel etter matvarer, og organisasjonen trenger å komme i kontakt med flere leverandører, produsenter og grossister som kan gi overskuddsmat. Trenger per nå ikke flere frivillige. Privatpersoner som ønsker å gi bort mat, kan søke på matkartet på hjemmesiden, og finne organisasjonene som hjelper i sitt nærområde.

 • Kontakt: Ring matsentralen på telefon 92079029 for en prat og et samarbeid.

 • Facebook: https://www.facebook.com/matsentralenSOR

 • Hjemmeside: https://www.matsentralen.no/matsentralene/sor

Bidra på vipps (588761). En kilo matvarer koster kun 7 kroner å omfordele gjennom Matsentralen Sør.

foto
Mulighetenes Hus i Vennesla tilbyr hjelp og støtte for mennesker i ulike livssituasjoner. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Mulighetenes Hus:

Er en frivillig organisasjon som tilbyr hjelp og støtte for mennesker i ulike livssituasjoner. Mange av dem som benytter seg av tilbudene deres har slitt, eller sliter fortsatt med ulike problemer knyttet til rus, arbeidsløshet, dårlig økonomi, psykiske utfordringer, kriminalitet og helseutfordringer. Holder til i Vennesla.

 • Tilbyr: Gratisbutikker med klær, mat og utstyr ved Hunsfoss i Vennesla. Arrangerer gratis barnebursdager og har også åpen kafe hver dag, der over halvparten av gjestene spiser gratis eller til redusert pris. Organiserer «julehjelpa» der cirka 80 familier får gaver til barna, gavekort på mat og andre bidrag i jula.

 • Hva de trenger: Gavekort og penger til gavekort på mat og opplevelser. Trenger frivillige til å arrangere barnebursdager, og til å betjene kafe og gratisbutikk. Brukte (vasket) og nye klær kan leveres i deres julebod på Graslia, eller i kafeen hverdager 11.00-17.00. Ønsker du bli en av deres frivillige, fyll ut skjema her: https://www.muligheteneshus.no/bli-frivillig/

 • Kontakt: Telefon: 98299861. Adresse: Venneslavegen 257, Vennesla.

 • Facebook: https://nb-no.facebook.com/muligheteneshus/

 • Hjemmeside: https://www.muligheteneshus.no/

Bidrag på vipps (523044) eller konto (3100.12.83548), som brukes til Julehjelp og gaver til organisasjonen. Merk med «julehjelpa» eller generelt «gave»).

Ressurssenteret Unik:

Er en tverrkirkelig organisasjon som jobber for å bedre hverdagen for barn og barnefamilier. Målgruppa er utsatte familier.

 • Tilbyr lokalt: Familiegrupper på kveldstid, formiddagstreff, bursdagsfeiring og helgeaktiviteter. Har i tillegg matutdeling, og en ressursbank der folk kan søke om støtte til mer akutte behov, som for eksempel klær, mat og fritidsaktiviteter. Her varierer det hvor mye midler som er tilgjengelig. Dersom man skal få hjelp av Ressurssenteret Unik, må man være meldt inn som bruker.

 • Hva de trenger: Har behov for flere frivillige på familiegruppa, som er på ettermiddag og kveldstid (16.30–19.00 mandag-torsdag).

 • Kontakt: Ring 91134091 dersom du ønsker å bidra, eller om du ønsker å vite mer om organisasjonen og tilbudene. Adresse: Marviksveien 140, Kristiansand.

 • Facebook: https://www.facebook.com/ressurssenteretunik

 • Hjemmeside: https://rsunik.no/

Bidrag på vipps (24805) eller så kan du registrere din støtte på hjemmesiden.

foto
Sammensenteret ligger i Festningsgt. 6 i Kristiansand, og er et viktig tilbud for mange rusavhengige. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Sammensenteret:

Er et lavterskeltilbud, og en viktig del av IOGT's arbeid rettet mot rusavhengige. Har åpent fem dager i uka.

 • Tilbyr lokalt: Åpne dører for mennesker i aktiv rus. Matservering, både skiver og middag, kaffe, kaffemat.

 • Åpent: Mandag-fredag 11.00–14.00. Har også åpent lørdag 11. desember og lørdag 18. desember 12.00–15.00). Holder til i Festningsgt. 6 i Kristiansand.

 • Hva de trenger: De har en stab med frivillige, og får stadig nye henvendelser fra mennesker som ønsker å bidra. MEN de har lite middagsmat for tiden, siden matsentralen får inn svært lite kjøtt og fisk. Dermed må de bruke over budsjett på matvarer som de egentlig skulle fått gratis.

 • Kontakt: Daglig leder Sunniva Solheim. Epost: sunniva.solheim@iogt.no. Telefon: 47282649. Adresse: Festningsgt. 6, Kristiansand.

 • Facebook: https://www.facebook.com/sammensenteretkristiansand

 • IOGT i Norge: https://iogt.no/om-oss/hva-gjoer-iogt/tiltak/sammen

Stiftelsen Shalam:

Frivillig/ideell organisasjon for mennesker med ulik rusproblematikk, pårørende, ensomme, kvinner i prostitusjon og andre som trenger hjelp.

 • Tilbyr lokalt: Har gratis åpen kafe i Dronningens gate 72 hver dag 10.00–14.00. Middag hver fredag, kl. 12.00-14.00. Ulike aktivitetstilbud, fotballkafe i helger, selvhjelpsgrupper, trening, tur med og uten miljøhund og besøkstjeneste. Egen kafe/værested i Løvsangerveien 15, tirsdag – lørdag på dagtid. Shalam gir nødhjelp, klær og utstyr til målgruppa etter deres forespørsel gratis.

 • Hva de trenger: Har mest behov for penger, men trenger også en god komfyr, 5 liters kaffekoker, middagsmat, robuste treningsapparater, frivillige med god kunnskap om samfunnet til Shalam drop in hjelp. De trenger også frivillige med spansk og thai språkkompetanse til Shalam Women. Eventuelle gaver til Shalams målgruppe kan leveres i Dronningens gate 72. Ting som klær og utstyr som er fint brukt, kan leveres i Løvsangerveien 15. Da vil det enten bli delt ut gratis eller solgt i deres bruktbutikker til inntekt for Shalams arbeid.

 • Kontakt: Telefon: 38122900. Adresse: Dronningensgate 72, Kristiansand.

 • Facebook: https://www.facebook.com/Shalam-Kristiansand-384881574867869

 • Hjemmeside: https://shalam.no/

Bidrag på vipps (86001) eller konto (3050.05.01665). Pengene brukes til Shalams oppsøkende og fellesskapsbyggende arbeid.