Hadeel Abdullah Babelly ønsker økt fokus på å tilrettelegge informasjon fra myndigheter og skoler for nye innvandrere. Her fotografert sammen med sine sønner Eyad (t.v), Eyas og ektemannen Musab Alomar. Hadeel Abdullah Babelly ønsker økt fokus på å tilrettelegge informasjon fra myndigheter og skoler for nye innvandrere. Her fotografert sammen med sine sønner Eyad (t.v), Eyas og ektemannen Musab Alomar. Foto: Bjelland, Kjartan

– Når det er vanskelig for oss, kan en tenke seg hvordan det er for dem som ikke kan språket