Randi Øverland stiller seg bak innholdet i kronikken som ble publisert hos VG torsdag, men har ikke signert den. Randi Øverland stiller seg bak innholdet i kronikken som ble publisert hos VG torsdag, men har ikke signert den. Foto: Kjartan Bjelland

– Uroen vil skade partiet på kort og lang sikt

Randi Øverland har vært statssekretær for Trond Giske, men mener han vil skade partiet som fylkesleder i Trøndelag. Leder av Kvinnenettverket i Agder Ap, Line Kysnes Vennesland, har skrevet under et nasjonalt opprop mot Giske.