Redningsskøyter fra Mandal ble krigsfartøy i Iran

foto