Hver fredag kommer det 100 ungdommer. Nå trenger Arkivet hjelp