«Det foreligger en konkret og reell fare for at tiltalte igjen vil begå seksuelle overgrep mot kvinner»

En 47 år gammel mann fra Farsund er dømt til forvaring i ni år for to voldtekter og ett voldtektsforsøk.