Psykiateren har fulgt terroristen i 10 år. Hun mener Breiviks tanker om løslatelse er totalt urealistiske.