Kommuneoverlege Dagfinn Haarr: – Når båtsesongen starter blir det lettere å få spredd folk litt