Hver dag når Helsesista ut til tusenvis av norske ungdommer. Hvorfor har de valgt henne? - De har skjønt at det er en voksen person med kunnskap som er på deres lag, og som bryr seg om dem. Hver dag når Helsesista ut til tusenvis av norske ungdommer. Hvorfor har de valgt henne? - De har skjønt at det er en voksen person med kunnskap som er på deres lag, og som bryr seg om dem. Foto: Kjartan Bjelland

Ungdommens digitale helsesøster