• Åsane skole må enten totalrenoveres eller bygges på nytt. Skolen er foreslått nedlagt, og elevene flyttet til Vågsbygd skole avdeling Augland. FOTO: Kjartan Bjelland

Derfor tror oppvekstdirektøren at dette er den beste løsningen

Flere av skolene i Vågsbygd er i dårlig stand. Ved å samle elevene på større skoler kan det gi elevene et bedre tilbud. I tillegg sparer kommunen et betydelig beløp som kan brukes til å løse andre oppgaver, mener oppvekstdirektør Svein Ove Ueland