• Lærer og tillitsvalgt Kasper Bekkeli Espeland, elevrådsleder Sofie Ruud (15) og styreleder Roy Gundersen ved Karuss skole. Karuss er i dag en skole med 10 trinn. I forslaget til ny skolestruktur i Midtre Vågsbygd skal Karuss bli en ren ungdomskole. Barneskoleelevene samles på Vågsbygd skole. FOTO: Jacob Buchard

– Vi har gode resultater på Karuss. Hvorfor sette det på spill?

Hele ungdomstrinnet i Midtre Vågsbygd kan havne på Karuss. Men det vil verken lærere, elever eller foreldre. – Vi bør være forsiktige med å endre noe som er så perfekt.