Da Jarle Madsen og samboeren hadde slept de siste Ikea-posene med utstyr opp de 300 meterne fra parkeringsplassen sin og til den splitter nye hytta rett før jul i fjor, så de fram til det første skikkelige snøfallet og turer på ski innover hei og vidder. De var så glade for hytta, solforholdene og den svinte svingen inn til den kjente Forsbergløypa.

– Vi kjøpte en tomt som inkluderer veirett opp til parkeringsplassen vår, understreker Madsen.

Men lille nyttårsaften fikk de seg en overraskelse: I starten på den nye veien som de hadde kjøpt veirett til var grunneier Laila Helleberg i full gang med å sette opp en bom.

Det skulle vise seg å være starten på en lang rekke overraskelser og en konflikt som ikke skulle bli mulig å løse utenfor rettssystemet.

Her var det bom stopp for de ferske hytteeierne. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

Dette er konflikten nokså kort fortalt: Det er to veier opp til Rubetødnane hyttefelt. Soleiknutveien, en ny, asfaltert vei. Og en gammel grusvei som går parallelt med denne. Om vinteren blir grusveien omgjort til skiløype, altså er den nye veien eneste alternativet opp den bratte kleiva i terrenget inn bak fjellstua på Sinnes. Madsen og de andre 16 hytteeierne mener de kjøpte bruksrett til denne gjennom sin kjøpekontrakt og at de samtidig forpliktet seg til å bidra til å finansiere veien og vedlikehold av denne. Kjernen i konflikten er at hytteeierne ikke mener de er forpliktet til å være med i Soleiknuten velforening, slik utbyggeren krever for at de skal få veirett. De, og utbyggeren deres Boligpartner, mener kostnader til veier og lysløyper på dette hyttefeltet ikke skal dekkes av dem. En grunneieravtale slår fast at veikostnader skal fordeles på dem som bruker veien. For at bommen skal gå opp krever Laila Helleberg 350.000 kroner av hver hytteeier og at de organiserer seg i en velforening hun har opprettet.

Utbygger av Soleiknuten, oppe til venstre i bildet, vil ha 350.000 kroner av hver hytteeier for denne veien. Også av dem med hytter i det gamle hyttefeltet Rubetødnane, oppe til høyre i bildet. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

Til fots for å handle hele påsken

– Vi kom opp her torsdagen før påske og da håndverkerne kjørte ut, passet vi på å komme oss inn før bommen gikk ned. Gjennom en gruppe på Messenger organiserte vi oss: Når en ny hytteeier var på vei, kjørte en av oss ned slik at bommen åpnet seg. Den siste tok alltid med den neste, gjengir Madsen.

Jarle Madsen er en av 17 som må bruke den gamle grusveien for å komme opp til hytta om sommeren. Om vinteren er denne skiløype. En konflikt gjør at de ikke få bruke veien de mener de har veirett til. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

De mente dette var en akseptabel måte å gjøre det på siden de altså hadde betalt både for vei og parkeringsplass. Av sin grunneier fikk de tilbud om en alternativ parkeringsplass langs Sinnesvatnet, men siden mange hadde små unger og mye pikkpakk til en lang påskeferie var det få som mente dette var et fullgodt alternativ.

– Men da hun oppdaget alle bilene på parkeringsplassen kom hun og tok bilder av det, og skjærtorsdag kom det opp en betongsperre som gjorde denne atkomsten vanskelig. Alle gikk til fots for å handle fordi ingen av oss ville risikere ikke å komme inn. Det var den påsken i et nøtteskall, sier Jarle Madsen.

Han mener situasjonen har utviklet seg til å bli fortvilende, med noen nesten komiske elementer.

– Hele tiden planlagt å sette opp bom

Ifølge grunneier Laila Helleberg, som også er utbygger av det store hyttefeltet Soleiknuten, lå en bomregulering av den nye atkomstveien inne i planene hele tiden.

– Jeg synes selv dette er veldig dumt og har full forståelse for at disse hytteeierne synes dette er fortvilende.

Bommen, som altså kom helt brått på Madsen og de andre 16 hytteeierne, var planlagt og er del av en avtale som alle nye hytteeiere på Soleiknuten må undertegne, ifølge Helleberg. Denne avtalen omhandler blant annet bruksrett, drift og vedlikehold av veier, fellesområder og skiløyper.

– Boligpartner har videresolgt bruksretten til en tredjepart (de 17 hytteeierne, red.anm.), selv om avtalen deres med grunneier tydelig forteller at de nye hyttene ikke vil ha bruksrett på den nye veien, hevder Helleberg.

Boligpartner: – Har bedt om kostnader i tre år

– Det som ligger i bunn for denne konflikten sett fra Boligpartners side, er en avtale som ble inngått mellom tre grunneiere i 2014. I forbindelse med hytteutbygging måtte det anlegges en ny helårsvei, sier advokat Tormod Bergem Strand, som representerer Boligpartner i konflikten.

– Det ligger i avtalen at kostnader til byggingen og senere bruk og vedlikehold skulle fordeles på dem som skulle benytte veien, og at hytteeierne på de tre grunneiereiendommene hadde rett til å knytte seg til veien mot vederlag. Da Boligpartner så inngikk avtale med en av disse grunneierne ble det forutsatt de skulle være med å dekke kostnadene, og det er også derfor selskapet i over tre år har etterspurt både foreløpige og endelige kostnader for veien, som det av grunneieravtalen framgår at skal dokumenteres, sier Bergem Strand.

– Det har hele tiden vært klart for Boligpartner at det skal betales et vederlag for retten til å knytte seg til denne veien. Den eneste årsaken til at vederlaget ikke er blitt betalt for lenge siden er altså at kostnadene ikke er blitt dokumentert – selv om veien har vært ferdig i over ett år. Det vi endelig fikk oversendt av dokumentasjon kort tid før rettssaken skulle avholdes i august, er etter vår mening mangelfullt og uriktig.

– Altså er regningen for stor?

– Ja, estimatet er for høyt og inkluderer kostnader vi mener ikke kan kreves dekket etter grunneieravtalene. Det er derfor vi har sett oss nødt til å be retten om å fastsette dette vederlaget, sier Bergem Strand.

Veikonflikten har skapt godt samhold på hyttefeltet om ikke annet. – I stedet for at Boligpartner strekker seg og betaler mer enn de hadde tenkt til utbyggeren, hadde jeg satt pris på at vi heller fikk noe for tort og svie, sier Madsen. – Vi har vært i god tro. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad

– Bruker bom som pressmiddel

– Vi synes det er veldig synd at utbyggeren velger å stenge uforskyldte hytteeiere ute fra veien når man selv ikke dokumenterer kostnader Boligpartner har etterspurt i over tre år. Vi mener utbyggeren bruker bommen som et pressmiddel i denne saken.

Tormod Bergem Strand presiserer at Boligpartner var klar over at det skulle settes opp en bom, men at grunneieravtalene forutsetter at alle nye og eksisterende hytteeiere skal få tilgang når de har knyttet seg til veien.

– Boligpartner har kommet med flere forslag som kunne har løst denne saken midlertidig, både deponering og delbetaling som ville være med å stille sikkerhet. Boligpartners ønske er å få til en løsning så raskt som mulig.

Laila Helleberg ønsker ikke å kommentere påstanden om at hun ikke har framlagt dokumentasjon på veikostnader eller at hun bruker bommen som et pressmiddel i saken.

Rettssaken er utsatt på ubestemt tid

For Jarle Madsen og de andre grunneierne har saken tappet mye energi. I en midlertidig avgjørelse i retten fikk de ikke medhold i kravet om at veien måtte åpnes fram til retten tar endelig stilling i konflikten. Rettssaken skulle ha gått i sist uke, men dette ble ikke noe av på grunn av habilitetsproblematikk i domstolen. Ny dato er ikke satt.

– Vi har vanskelig for å forstå hvorfor hun ikke vil motta et beløp fra Boligpartner som så kan justeres når alle utgiftene er dokumentert og lar oss bruke veien i den perioden slik at vi ikke blir skadelidende, sier Madsen til Aftenbladet.

Ifølge Madsen er betaling for veirett på Boligpartners konto, som igjen har tilbudt seg å utbetale dette eller deler av dette til Helleberg for å løse konflikten.

– Vi føler oss ikke velkommen i Sirdal når vi har en grunneier som er mer opptatt av å hindre oss i å komme fram til hytta enn å finne løsninger.

Dersom det drøyer med at saken får en ny dato, og dersom dommen deretter ankes, kan det gå mot en ny vinter uten adgang til egen parkeringsplass i Rubetødnane.