• Maskinist Ove Stokke om bord i forskningsskipet “G.M. Dannevig” har heist nettet etter et eggtrekk utenfor Oslo, og toktleder Sigurd Heiberg Espeland finner fem egg. – Ikke mye, og sjansen for at noen av dem hadde vokst opp, er veldig liten. FOTO: Jan T. Espedal

Torskekollaps langs sørlandskysten og i Oslofjorden, men forskerne vet ikke hvorfor

Bestanden av kysttorsk har kollapset. Mange årsklasser er tapt siden 2000. – Det er kritisk, melder havforskerne.