Hodne mot Løgnaslaget berammet i Stavanger tingrett