– Fører til svekket psykisk helse og påvirker inte­greringen nega­tivt

foto