Foto: Kjartan Bjelland

Byen vår 2023: Hvor mye kan Slettheia tåle?

Slettheia har den største andelen av minoriteter i Kristiansand. Bydelen ligger også høyt på statistikken når det gjelder arbeidsledighet, andel unge uføre og enslige forsørgere. I tillegg lever mange av barna under fattigdomsgrensen. Hva betyr det for dem som bor der?