Oddernes kirke ligger like utenfor radiusen på fem kilometer fra Kjevik hvor det er forbudt å fly droner uten spesiell tillatelse. – Legg en plan for hva du skal gjøre om noe går galt under droneflyvning, er dronepilot Anders Martinsens klare råd til dem som nettopp har skaffet seg en drone. Oddernes kirke ligger like utenfor radiusen på fem kilometer fra Kjevik hvor det er forbudt å fly droner uten spesiell tillatelse. – Legg en plan for hva du skal gjøre om noe går galt under droneflyvning, er dronepilot Anders Martinsens klare råd til dem som nettopp har skaffet seg en drone. Foto: Kjartan Bjelland

Hit, men ikke lenger – dette bør du vite før du kjøper drone