• Oddernes kirke ligger like utenfor radiusen på fem kilometer fra Kjevik hvor det er forbudt å fly droner uten spesiell tillatelse. – Legg en plan for hva du skal gjøre om noe går galt under droneflyvning, er dronepilot Anders Martinsens klare råd til dem som nettopp har skaffet seg en drone. FOTO: Kjartan Bjelland

Hit, men ikke lenger – dette bør du vite før du kjøper drone

Over 42.000 droner er solgt i Norge, men bare 2000 personer er registrerte droneoperatører.