• Det var et lam av denne typen som ble funnet drept på Skauerøya lørdag. FOTO: Lene Olsen/Holte gårds facebookside.

Lam sprengt av hund i Lillesand

Et lam ble funnet drept av hund på Skauerøya. Ifølge Aust-Agder sau og geit er brudd på båndtvangen et økende problem.