• Våren 2016 aksjonerte politiet mot en leilighet på Slettheia i Kristiansand. I boligen ble det funnet store mengder alkohol og tobakk. Her er de beslaglagte varene samlet på et rom hos Tollvesenet. FOTO: Politiet

Kvinne (65) solgte sprit til mindreårige. Fikk strafferabatt etter anke

I løpet av ni år tjente den uføretrygdede 65-åringen 1,23 millioner kroner på salg av tobakk og alkohol. Nå er hun dømt til fengsel i ett år og to måneder.