– Dette er helt ekstraordinært. Jeg mener delegatene våre er forpliktet til å følge opp landsmøtevedtaket vårt, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til Bergens Tidende.

Avisen meldte tirsdag at fem av KrFUs tolv delegater til det ekstraordinære landsmøtet i Kristelig Folkeparti kommer til å stemme i tråd med sin egen overbevisning – og ikke i samsvar med landsmøtevedtaket. Ungdomspartiet har vedtatt med 47 mot 33 stemmer at det vil anbefale moderpartiet å innlede samarbeidssamtaler med regjeringen.

Vedtaket ble fattet for bare to uker siden. KrFU-lederen mener det er forpliktende også for delegatene som er uenige i det. Det vekker derfor skarpe reaksjoner at nesten halvparten av delegasjonen til det ekstraordinære landsmøtet 2. november vil stemme i samsvar med Hareides råd.

KrFUs landsmøtevedtak med formuleringen «KrFU mener KrF, slik situasjonen er nå, vil få best gjennomslag for dette i regjering sammen med Høyre, Venstre og Frp» ble fattet for drøyt to uker siden. Det var rett før partileder Knut Arild Hareide ga ut boka «Det som betyr noe», der han argumenterer for samarbeid i motsatt retning, hvorpå han noen dager senere ga partiets landsstyre sitt råd.

– Situasjonen er endret

Dermed foregikk debatten og voteringen på helt andre premisser enn hva som ville ha vært tilfelle i dag, framholder sentralstyremedlem og fylkesleder Karine Skoglund i Buskerud KrFU.

Hun er én av de fem som har varslet støtte til Hareides linje. Ungdomspartiets to nestledere, Nikolai Berglund Skogan og Edel-Marie Haukland, mener dessuten vedtaket kan tolkes på ulike måter. De anser vedtaket som et råd til moderpartiet og mener den politiske situasjonen har endret seg, ifølge VG.

– Situasjonen er ganske endret. Hvis Knut Arild Hareide hadde holdt talen sin i forkant av vårt landsmøte, så ville debatten foregått på helt andre premisser, sier Skoglund, som mener utfallet av voteringen kunne blitt annerledes hvis Hareides holdning var kjent.

– Som leder har han stor innflytelse, sier hun.

Kan ikke pålegges

KrFU har uansett ikke bundet mandatet til delegatene, i samsvar med tradisjonen i KrF, og kan derfor ikke pålegge dem å stemme i samsvar med landsmøtevedtaket.

Edel-Marie Haukland påpeker dessuten at vedtaket svarer på et annet spørsmål enn det som blir forelagt det ekstraordinære landsmøtet i moderpartiet om snaut fire uker.

– Derfor mener jeg det skal være rom for å stemme etter egen overbevisning, sier Haukland til VG.

Både BT og VG har fått uttalelser fra KrFU om at det kan bli aktuelt å drøfte spørsmålet i et ekstraordinært landsmøte i forkant av skjebnemøtet 2. november.