På denne tomten er det regulert inn 14 nye leiligheter. Rivingen av de to eldre boligene som står der, er i full gang. Til venstre er Jaktodden Terrasse, som sto ferdig På denne tomten er det regulert inn 14 nye leiligheter. Rivingen av de to eldre boligene som står der, er i full gang. Til venstre er Jaktodden Terrasse, som sto ferdig Foto: Jacob J. Buchard

Nå er siste byggetrinn i Auglandsbukta i gang