• Denne uka var Camilla Stoltenberg i Kristiansand for å snakke om kjønnsforskjeller i skolen. Hun mener vi først vil se de fulle konsekvensene av forskjellene når barna som blir født i år er voksne. FOTO: Jacob Buchard

– Kvinnenes dominans vil bli sterkere de neste ti årene

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg ble «gutteeksperten» da hun ledet et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen. Hun mener vi må gjøre noe – nå.