Materialtekniske undersøkelser. Foto: Aasland, Jarle

Kapittel 4 - Skyldtes det menneskelig svikt?

Plattformen ble stadig halt inn og sluppet ut igjen, men den var bygget for å ligge i ro. Ikke var alle ankrene i bruk heller.