Torkel Thune Fladstad (til venstre) og Håkon Almelid Tvilde går begge på mekatronikk ved UiA. De jobbet hardt for å komme inn i 2014. To år senere kom alle som søkte med førstegangsvitnemål inn på mekatronikk. Torkel Thune Fladstad (til venstre) og Håkon Almelid Tvilde går begge på mekatronikk ved UiA. De jobbet hardt for å komme inn i 2014. To år senere kom alle som søkte med førstegangsvitnemål inn på mekatronikk. Foto: Marie N. Kalvehagen

Varsler bedre tider for oljebransjen, men frykter mangel på kompetanse