Dagens hovedbygning på Boen Gård, oppført i 1809–1813 for en av Kåre Willochs forfedre, ble fredet allerede i 1923. Det byr på utfordringer, for å si det sånn. Men nå fiffes eiendommen skikkelig opp foran 500-årsjubileet i 2020. Dagens hovedbygning på Boen Gård, oppført i 1809–1813 for en av Kåre Willochs forfedre, ble fredet allerede i 1923. Det byr på utfordringer, for å si det sånn. Men nå fiffes eiendommen skikkelig opp foran 500-årsjubileet i 2020. Foto: Jacob J. Buchard

Boen Gård rustes opp til 500-årsjubileum