Psykiatrien bruker 30 millioner på vikarleger

foto