Partene skal ha blitt enige om en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvannen krone ekstra, til sammen to kroner, etter det Aftenposten har fått vite.

Ingen av partene har ennå kommentert dette offentlig.

Aftenposten vet at NHO har foreslått en ramme på 2,4 prosents lønnsvekst. Hvis det er det partene er blitt enige om, betyr det 50 øre i timen til alle og halvannen krone til de lavtlønnede.

Dette sentrale tillegget utgjør en lønnsvekst på 0,3 prosent, erfarer Aftenposten. På toppen av dette kommer såkalt glidning på én prosent.

De siste 1,1 prosentene er det såkalte overhenget, lønnsoppgjør gitt i fjor med full virkning i år.

Er partene enige, betyr det at det ikke blir megling og streikefare i denne delen av privat sektor. Offentlig sektor begynner forhandlingene i april, med forhandlingsfrist natt til 1. Mai.

Landsorganisasjonen (LO) har bedt om økt kjøpekraft og onsdag i forrige uke Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) seg for å høre i hvert fall litt på LO. Tanken om å kreve nedgang i kjøpekraften også i år, skal være skrinlagt.

I fjor opplevde norske lønnstagere den sterkeste nedgangen i kjøpekraften på mange tiår.

Arbeidsgiverne ser for seg en økning i årslønnen i år på i underkant av 2,5 prosent – og en prisstigning på 2 prosent. Det fortalte NHO-sjefen, Kristin Skogen Lund, etter møtet i representantskapet i NHO onsdag.