• Kristiansand skal utrede muligheten for en mer fleksibel skolestart. Utdanningsforbundet er skeptiske til å utvide ordningen. FOTO: Illustrasjonsfoto/Shutterstock

KrF fikk ja – vil vurdere fleksibel skolestart i Kristiansand

Men Utdanningsforbundet er skeptiske: – Det kan øke sosiale ulikheter i skolen.