Sivilforsvaret testet alarmen

Onsdag klokka 12 kunne man høre Sivilforsvarets alarm over hele landet.

Sivilforsvaret testet onsdag klokka 12 sine varslingsanlegg i hele Norge.

Testen var en av to årlige tester av alarmen, og signalet ble sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr «Viktig melding - lytt på radio», opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en pressemelding.