Disse tre skal jobbe ved oppvekstombudet i Agder. Fra venstre; Dignora Lise Løddesøl, Erik Songe-Møller og Kristoffer Niemi-Olsen. Den fjerde stillingen vil bli utlyst. Disse tre skal jobbe ved oppvekstombudet i Agder. Fra venstre; Dignora Lise Løddesøl, Erik Songe-Møller og Kristoffer Niemi-Olsen. Den fjerde stillingen vil bli utlyst. Foto: Agder fylkeskommune

Slik skal de nye oppvekstombudene jobbe mot mobbing